Split zařízení

                                                                1x venkovní jednotka + 1x vnitřní jednotka